Γλώσσα Β Δημοτικού - Επανάληψη 2ης ενότητας

Το αρχείο περιλαμβάνει 4 επαναληπτικές ασκήσεις για τη 2η ενότητα της Γλώσσας "Με το "σεις και με το "σας" ".
Γραμματική:
👉πληθυντικός ευγενείας
👉ονομασία λέξεων με βάση τις συλλαβές (μοσύλλαβες, δισύλλαβες, τρισύλλαβες, πολυσύλλαβες)
👉τονισμός λέξεων (λήγουσα, παραλήγουσα, προπαραλήγουσα)
👉τονικά παρώνυμα

1 stars

CC0 1.0


Document (PDF)

1.3 MB


Greek

Greece


October 10, 2023, 8:40 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!