Elemedu Ελλάδα

Ενημέρωση για Cookies και Προσωπικό Απόρρητο

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας μας, αλλά και τη βελτίωση της εμπειρίας σας σε αυτή. Τα cookies αυτά είναι τεχνικά αναγκαία, απολύτως ασφαλή και δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες.
Σε κάποιες ιστοσελίδες του ιστοτόπου, ίσως χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή συγκεντρωτικών πληροφοριών που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας και μας βοηθούν στο να βελτιώσουμε τη λειτουργία, τη δομή και το περιεχόμενό της.
Τέλος, χρησιμοποιούμε cookies τρίτων (Google) για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου. Διαβάστε περισσότερα.

Όροι Χρήσης του Elemedu

Οι Όροι Χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, του συσχετιζόμενου λογισμικού ή/και των υπηρεσιών που παρέχονται.


Γενικά

Ισχύει από την Παρασκευή, 18/09/2020

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://elemedu.com, και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «Ιστότοπος». Εάν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες, οι οποίες εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας, διαβάστε πρώτα τους παρακάτω Όρους Χρήσης. Σημειώστε ότι η επίσκεψη ή χρήση του Ιστοτόπου μας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε και μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο.

Δεσμευτικότητα

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη/μέλους στον Ιστότοπο. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς.
Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη/χρήστη/μέλους με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/της στον Ιστότοπο, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.
Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη/χρήστη/μέλους από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Προσωπικό απόρρητο και προσωπικά δεδομένα

Ο χειρισμός των Προσωπικών Δεδομένων που μας διατίθενται στον Ιστότοπο, θα πραγματοποιείται με αρμόζοντες και διακριτικούς τρόπους. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, θα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση των αιτηθέντων λειτουργιών ή ενεργειών, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.
Δε θα μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε στον Ιστότοπο, σε τρίτο πρόσωπο, παρά μόνον (α) με τη συγκατάθεσή σας ή (β) εάν χρειαστεί, βάσει νομικής διάταξης ή δικαστικής εντολής.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.τ.λ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιστότοπου από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.
Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.
Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του.

Περιορισμός ευθύνης

Ο Ιστότοπος δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστότοπου παρέχονται «ως έχουν».
Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους του Ιστότοπου ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται.
Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Ιστότοπου για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών.
Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά του Ιστότοπος πως οποιαδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων αυτοί γίνονται διαθέσιμοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος.
Ο Ιστότοπος δημοσιεύει κατά περιόδους ορισμένα άρθρα με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών του.
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους του Ιστότοπου αναφορικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια των εγγράφων αυτών.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη / μέλους

Με την παρούσα συμφωνία ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος του δικτυακού τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από τις παρακάτω παράνομες και καταχρηστικές χρήσεις του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστότοπου.
Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη απαγορεύεται ρητά να:

Διανέμουν περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
Παραβιάζουν πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
Περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
Να περιέχουν ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος του Ιστότοπου υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του Ιστότοπος για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον του Ιστότοπου ή τρίτου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον του Ιστότοπου για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του επισκέπτη/χρήστη/μέλος, ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του επισκέπτη/χρήστη/μέλος αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, ο Ιστότοπος επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απαιτήσει αποζημίωση από τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος για παραβίασης των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.
Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του Ιστότοπου παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών/χρηστών/μελών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link).
Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε έναν διαφορετικό διαδικτυακό τόπο, η περιήγηση στον οποία υπόκειται στους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου αυτού.
Ο Ιστότοπος δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του επισκέπτη/χρήστη/μέλους.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
Ο Ιστότοπος έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης/χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή στο info@elemedu.com.