Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου (2) - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει ασκήσεις και προβλήματα για εξάσκηση των μαθητών στη διαίρεση.
Οι ασκήσεις είναι κατάλληλες για να καταλάβουν οι μαθητές πως η διαίρεση είναι αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

2.4 MB


Greek

Greece


February 6, 2024, 9:12 pm

February 4, 2024, 8:57 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!