Γλώσσα Στ' - Κρητήριο αξιολόγησης στις ενότητες 7 και 9

Κρητήριο αξιολόγησης στις ενότητες 7 και 9 📝
Περιλαμβάνει 9 ασκήσεις με:
👉 επίθετα σε -ης -ης -ες
👉 κλιτή και άκλιτη μετοχή (ενεργητικής και παθητικής φωνής)
👉 αναγνώριση κύριων όρων πρότασης
👉 απλές και επαυξημένες προτάσεις
👉 ορθογραφία συνοπτικής προστακτικής
👉 τελικές και βουλητικές προτάσεις

1 stars

CC BY


Document (PDF)

4.2 MB


Greek

Greece


March 24, 2024, 7:45 am

February 12, 2024, 8:48 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!