Μαθηματικά Β Δημοτικού - Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ (€)

Το αρχείο περιέχει μια άσκηση για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον συνδυασμό κερμάτων για να "αγοράσουν" αντικείμενα.

Σχετικά αρχεία: $69v3is0p7 , 3ebmc5x3j

1 stars

CC BY


Document (PDF)

2.2 MB


Greek

Greece


November 7, 2023, 8:39 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!