Μαθηματικά Στ' - Κεφ. 19 - Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

Φύλλο Εργασίας με 3 προβλήματα για το Κεφάλαιο 19.
Τα προβλήματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

291.1 KB


6th Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Στ' Δημοτικού

Unit 1

chpt. 19

Graduated

Greek

Greece


November 15, 2023, 9:31 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!