Γλώσσα Στ' - Επανάληψη στις ενότητες 7 και 9

Επανάληψη στις ενότητες 7 και 9 📖
Περιλαμβάνει 9 ασκήσεις με:
👉 επίθετα σε -ης -ης -ες
👉 κλιτή και άκλιτη μετοχή (ενεργητικής και παθητικής φωνής)
👉 αναγνώριση κύριων όρων πρότασης
👉 απλές και επαυξημένες προτάσεις
👉 ορθογραφία συνοπτικής προστακτικής
👉 τελικές και βουλητικές προτάσεις

Update info

Πρόσθεσα 2 ρήματα στην άσκηση 4 που σχηματίζουν κλιτή μετοχή σε -όμενος και -ωμένος

2 stars

CC BY


Document (PDF)

1 MB


Greek

Greece


February 9, 2024, 2:27 pm

February 8, 2024, 11:33 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!