Μαθηματικά Β Δημοτικού - Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο (2)

👀 Ένα φύλλο εργασίας με τα μισά και τα ολόκληρα για να μάθουν τα παιδιά τα διπλά αθροίσματα.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.3 MB


Greek

Greece


October 16, 2023, 8:36 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!