Μαθηματικά - Στ΄τάξη - Κεφ. 24 - Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

Μαθηματικά - Στ΄τάξη - Κεφάλαιο 24
Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων
Περιλαμβάνει:
• Αριθμητική παράσταση με κλάσματα
• Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.1 MB


Greek

Greece


December 14, 2023, 10:56 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!