Πρόβλημα με εμβαδόν και άσκηση με συμμετρία - Δ' δημοτικού

Πρόβλημα με υπολογισμό εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου και άσκηση με χάραξη αξόνων συμμετρίας σε διάφορα σχήματα.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

184.9 KB


4th Grade

Math

Geometry

Worksheet

Greek

Greece


April 3, 2023, 10:16 am

April 3, 2023, 9:14 am

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!