Οι καταληξεις -ω και -ο / -ος - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 3 ασκήσεις για τις καταλήξεις -ω και -ο / -ος.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.1 MB


Greek

Greece


February 4, 2024, 10:09 pm

February 4, 2024, 10:02 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!