Φύλλο αυτοαξιολόγησης για το Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Φύλλο αυτοαξιολόγησης για το Εργαστήριο Δεξιοτήτων.
Είναι γενικού περιεχομένου και απευθύνεται σε μαθητές μικρότερων τάξεων.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

72.9 KB


1st Grade

2nd Grade

3rd Grade

4th Grade

Assessment

textb. Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Greek

Greece


April 7, 2023, 7:16 am

April 3, 2023, 7:35 am

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002587 μs