Προβλήματα με αναγωγή στη μονάδα - Δ δημοτικού

Περιλαμβάνονται 2 προβλήματα με αναγωγή στη μονάδα. Το πρώτο πρόβλημα είναι απλό, το δεύτερο πιο σύνθετο με μεγαλύτερους αριθμούς.

0 stars

CC BY


Document (DOCX)

15.2 KB


4th Grade

Math

Worksheet

Graduated

Greek

Greece


June 8, 2023, 7:53 am

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002771 μs