Προβλήματα με αναγωγή στη μονάδα - Δ' τάξη δημοτικού

Περιλαμβάνονται 2 προβλήματα με αναγωγή στη μονάδα. Το πρώτο πρόβλημα είναι απλό, το δεύτερο πιο σύνθετο με μεγαλύτερους αριθμούς.

0 stars

CC BY


Document (DOCX)

15.2 KB


Greek

Greece


September 29, 2023, 11:56 am

June 8, 2023, 4:53 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!