Πρότυπο για τήρηση σημειώσεων και κώδικα στο Scratch

Πρότυπο για τήρηση σημειώσεων και καταγραφή κώδικα στο #Scratch.

Οι μαθητές μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις και να γράψουν τον κώδικα του μαθήματος.

#programming #coding #robotics #stem
προγραμματισμός, ρομποτική

0 stars

CC BY


Document (PDF)

37.8 KB


2nd Grade

3rd Grade

4th Grade

5th Grade

6th Grade

Computer Science & Technology

Printable

Project

textb. Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Greek

Greece


April 6, 2023, 5:49 pm

April 5, 2023, 4:46 am

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!