Γνωρίζω το μέτρο - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει:

👉 1 άσκηση με μετατροπές από μέτρα σε εκατοστά
👉 1 άσκηση με μετατροπές από εκατοστά σε μέτρα
👉 2 προβλήματα με μέτρα και εκατοστά

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.2 MB


Greek

Greece


April 7, 2024, 7:06 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!