Μαθηματικά Β Δημοτικού - Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ (€)

Το αρχείο περιέχει μια άσκηση για να εξοικειωθούν οι μαθητές πως 👉 100 λεπτά = 1 ευρώ.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

2.6 MB


Greek

Greece


November 2, 2023, 9:48 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!