Γεωμετρικά σχήματα - Γωνίες & Εμβαδόν - Τεστ

Σύντομο τεστ στο εμβαδόν και τη μέτρηση γωνιών με:
👉 Υπολογισμό εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου, τετραγώνου, κύκλου και τραπεζίου.
👉 Μέτρηση γωνιών τριγώνου και πλάγιου παραλληλογράμμου.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

35 KB


Greek

Greece


May 31, 2024, 4:51 am

May 30, 2024, 7:41 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!