Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας
Φύλλο εργασίας για το Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα τα επαγγέλματα.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

67.5 KB


Greek

Greece


March 20, 2023, 5:25 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!