Μαθηματικά Β Δημοτικού - Bρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100

Το αρχείο περιέχει δύο ασκήσεις για το πώς βρίσκω το μισό και το διπλάσιο. Σε κάθε άσκηση περιέχεται πράδειγμα με επεξηγηματικές σημειώσεις.

Οι ασκήσεις είναι βασισμένες στις ασκήσεις του βιβλίου Μαθηματικών της Β Δημοτικού (Β.Μ. α' τεύχος, σελ. 30-31).

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.2 MB


2nd Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Β Δημοτικού

Unit 2

chpt. 9

Hard

Greek

Greece


October 24, 2023, 9:34 am

October 23, 2023, 8:50 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!