Αναφορικές αντωνυμίες - Δ' δημοτικού

Θεωρία και ασκήσεις με αναφορικές αντωνυμίες για τη Δ' δημοτικού.
👉 Ποιες είναι οι αναφορικές αντωνυμίες;
👉 Ό,τι και ότι

0 stars

CC BY


Document (PDF)

55 KB


4th Grade

Language Arts

Grammar

Lesson

Worksheet

textb. Γλώσσα Δ' Δημοτικού

Unit 14

Greek

Greece


April 14, 2023, 7:23 pm

April 14, 2023, 7:13 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002187 μs