Αναφορικές αντωνυμίες - Δ' δημοτικού

Θεωρία και ασκήσεις με αναφορικές αντωνυμίες για τη Δ' δημοτικού.
👉 Ποιες είναι οι αναφορικές αντωνυμίες;
👉 Ό,τι και ότι

0 stars

CC BY


Document (PDF)

55 KB


Greek

Greece


April 14, 2023, 4:23 pm

April 14, 2023, 4:13 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!