Γλώσσα Α Δημοτικού - Επαναληπτικές ασκήσεις 2ης ενότητας

Περιέχει επαναληπτικές ασκήσεις για τα γράμματα που περιέχει η ενότητα "Η παρέα" του σχολικού εγχειριδίου (α, τ, π, ε, σ, κ, ο, ν, ρ, ι).

0 stars

CC BY


Document (PDF)

139.8 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:13 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!