Οριστικό άρθρο / Αόριστο άρθρο - Ενότητα 13: Μες στο μουσείο - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για το οριστικό και το αόριστο άρθρο.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

556.2 KB


Greek

Greece


February 14, 2024, 9:04 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!