Δίψηφα φωνήεντα - Γλώσσα Β Δημοτικού - Ενότητα 3

Το αρχείο περιλαμβάνει 📖 θεωρία για τα δίψηφα φωνήεντα και 3 σχετικές ασκήσεις.

Γραμματική:
👉τονισμός δίψηφων φωνηέντων
👉συλλαβισμός δίψηφων φωνηέντων

Στο τέλος υπάρχει μια ζωγραφιά για να χρωματίσουν οι μαθητές!

1 stars

CC BY


Document (PDF)

282.3 KB


Greek

Greece


October 16, 2023, 7:32 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!