Υπολογίζω τα ρέστα - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Περιέχει δύο ασκήσεις (με παράδειγμα) για το πώς υπολογίζουμε τα ρέστα.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

682.1 KB


Greek

Greece


November 8, 2023, 8:09 pm

November 8, 2023, 8:07 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!