Το γράμμα Ι,ι

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Ι, ι.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Ιστορίες" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

189.2 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:52 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!