Ασκήσεις (αριθμητικά επίθετα / ώρα) - Ενότητα 14: Με προσκαλούν και προσκαλώ - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 2 ασκήσεις:

👉 αριθμητικά επίθετα (σχετικό αρχείο: $bu4uzbvin)
👉 ώρα (σχετικό αρχείο: $5z96civp1)

0 stars

CC BY


Document (PDF)

836.4 KB


Greek

Greece


March 3, 2024, 8:55 pm

March 3, 2024, 8:50 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!