Περιγράφω τον εαυτό μου - Ενότητα 12: Ποπο! Κόσμος που περνά! - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 σχεδιάγραμμα με εξήγηση, για να βοηθήσει τους μαθητές να περιγράψουν τον εαυτό τους 📝.
Κόψτε το στη μέση και κολλήστε το στο τετράδιο των μαθητών.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

961.3 KB


Greek

Greece


December 11, 2023, 7:36 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!