Ρήματα σε -αίνω - Ενότητα 14: Με προσκαλούν και προσκαλώ - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τα ρήματα σε -αίνω και 2 σχετικές ασκήσεις.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1 MB


Greek

Greece


March 5, 2024, 8:56 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!