Μαθηματικά Στ' - Επανάληψη Κεφ. 1 -16

Επανάληψη στα Μαθηματικά (Κεφάλαια 1 - 16)
Περιλαμβάνει ασκήσεις με αριθμητική παράσταση, στρογγυλοποίηση, κριτήρια διαιρετότητας, Μ.Κ.Δ. και Ε.Κ.Π.
Περιλαμβάνει προβλήματα με Μ.Κ.Δ. και Ε.Κ.Π.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

370.7 KB


6th Grade Math Worksheet

Unit 1

chpt. 16

Intermediate

Greek

Greece


November 15, 2023, 8:25 pm

November 6, 2023, 10:31 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!