Η κατάληξη -ες

Περιέχει θεωρία και ασκήσεις για την εμπέδωση της κατάληξης -ες.
Κατάλληλο για μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

98.1 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 7:26 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!