Φύλλο εργασίας για διαφορετικότητα και φιλία (ταινία Ζωούπολη)

Φύλλο εργασίας για τη διαφορετικότητα, τα στερεότυπα, τη φιλία και τη διαχείριση σχέσεων.
Βασίζεται στην ταινία Ζωούπολη (Zootopia, 2016).
Περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

849.1 KB


Greek

Greece


November 23, 2023, 8:30 am

November 22, 2023, 6:46 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!