Ρήματα σε -ίζω - Ενότητα 17: Εφημερίδες! Εφημερίδες! - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τα ρήματα σε -ίζω και τις εξαιρέσεις (πήζω, πρήζω, κελαρύζω, αναβλύζω, δακρύζω, συγχύζω, αθροίζω, δανείζω) και 2 σχετικές ασκήσεις.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.1 MB


Greek

Greece


May 26, 2024, 4:14 pm

April 21, 2024, 6:15 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!