Επαναληπτικό 7ης ενότητας: κεφ. 41 - 44 - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει επαναληπτικές ασκήσεις:

👉 αξία ψηφίου
👉 μετατροπή από εκατοστά σε μέτρα
👉 σχηματισμός τριψήφιων αριθμών
👉 σύγκριση τριψήφιων αριθμών

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.1 MB


Greek

Greece


April 21, 2024, 7:39 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!