Οι λέξεις "είναι", "και", "έχει"

Περιέχει ασκήσεις για την εμπέδωση των λέξεων "είναι", "και", "έχει".
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

164.1 KB


1st Grade

Reading & Writing

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 2

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 7:49 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001983 μs