Οι λέξεις "είναι", "και", "έχει"

Περιέχει ασκήσεις για την εμπέδωση των λέξεων "είναι", "και", "έχει".
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

164.1 KB


1st Grade

Reading & Writing

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 2

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 5:49 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!