Ρολόι για εκμάθηση της ώρας - Ενότητα 14: Με προσκαλούν και προσκαλώ - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει κετυπώσιμο ρολόι για την εκμάθηση της ώρας.

Κόψτε και συναρμολογήστε.

Βρείτε σχετική άσκηση 👉 $4i72gr56z

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.2 MB


Greek

Greece


March 3, 2024, 8:54 pm

March 3, 2024, 8:49 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!