Ενότητα 5: Πάμε για ψώνια; - Διαφήμιση - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει μια ενδεικτική διαφήμιση με τα βασικά στοιχεία της διαφήμισης και μία άσκηση όπου οι μαθητές θα φτιάξουν τη δική τους διαφήμιση

1 stars

CC BY


Document (PDF)

8.6 MB


Greek

Greece


November 13, 2023, 7:02 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!