Μαθηματικά Β Δημοτικού - Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ (€)

Το αρχείο περιέχει μια άσκηση για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον συνδυασμό κερμάτων για να "αγοράσουν" αντικέιμενα.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

3 MB


Greek

Greece


November 6, 2023, 8:44 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!