Συγκριτικός βαθμός - Ενότητα 9: "Που λες, είδα..." - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τον συγκριτικό βαθμό των επιθέτων και 2 σχετικές ασκήσεις.

3 stars

CC BY


Document (PDF)

1.6 MB


Greek

Greece


January 14, 2024, 6:39 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!