Γλώσσα Στ' - Πώς δίνουμε πληροφορίες για έναν τόπο που έχουμε επισκεφτεί

Γλώσσα Στ' τάξη δημοτικού
Ενότητα 6 - Πώς δίνουμε πληροφορίες για έναν τόπο που έχουμε επισκεφτεί

Οδηγός για το πώς να γράψουμε ένα ένα κείμενο που πληροφορεί ή/και περιγράφει.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

105.5 KB


Greek

Greece


December 11, 2023, 8:04 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!