Επανάληψη 8ης ενότητας (α) - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει τρεις ασκήσεις για επανάληψη της 8ης ενότητας (θα ακολουθήσουν κι άλλα σχετικά αρχεία).

Το αρχείο περιέχει:
👉 1 άσκηση με αριθμό στόχο
👉 νοερές πράξεις (με μηδενικά)
👉 1 άσκηση με την ώρα

2 stars

CC BY


Document (PDF)

1.1 MB


Greek

Greece


May 24, 2024, 7:10 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!