Το γράμμα Π, π

Περιέχει εννιά (9) ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Π, π.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Πεπόνι, πεπόνι" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

194.2 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:25 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!