Το γράμμα Π, π

Περιέχει εννιά (9) ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Π, π.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Πεπόνι, πεπόνι" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

194.2 KB


1st Grade

Reading & Writing

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 2

chpt. 3

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 7:25 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001998 μs