Μαθηματικά Στ' - Κεφάλαιο 44 - Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Το αρχείο περιλαμβάνει τρία προβλήματα στα πρότυπα του σχολικού εγχειριδίου στα οποία ζητείται να βρεθεί το ποσοστό στα 100 (ποσοστό %).

Τα προβλήματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Δείτε επίσης $c7qbeyeeq

1 stars

CC BY


Document (PDF)

677.5 KB


Greek

Greece


March 30, 2024, 8:20 am

March 28, 2024, 10:03 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!