Το γράμμα Λ.λ

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Λ, λ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Ένα λεμόνι με φτερά" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

311.2 KB


1st Grade

Reading & Writing

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 3

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 6:28 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!