Γλώσσα - Ενότητα 2 - Κλίση θηλυκών ουσιαστικών

Θεωρία και 3 ασκήσεις στην κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -ος και -η (με πληθυντικό σε -εις).

0 stars

CC0 1.0


Document (PDF)

787.4 KB


Greek

Greece


October 1, 2023, 8:56 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!