Καταλήξεις ουσιαστικών

Περιέχει θεωρία και 1 άσκηση για τις καταλήξεις -ι και -η των ουσιαστικών.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

88.1 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:23 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!