Καταλήξεις ουσιαστικών

Περιέχει θεωρία και 1 άσκηση για τις καταλήξεις -ι και -η των ουσιαστικών.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

88.1 KB


1st Grade

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 3

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 8:23 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.003113 μs