Γλώσσα Β Δημοτικού - Οι καταλήξεις -ι, -η, -ει, -οι, -ο ,-ω

Το αρχείο περιέχει 📖θεωρία για τις καταλήξεις -ι, -η, -ει, -οι, -ο ,-ω και μία σχετική άσκηση για εξάσκηση των μαθητών.

👉 Τι είναι τα ουσιαστικά; (ορισμός ουσιαστικών)
👉 Καταλήξεις ουσιαστικών
👉 Τι είναι τα επίθετα; (ορισμός επιθέτων)
👉 Καταλήξεις επιθέτων
👉 Τι είναι τα ρήματα; (ορισμός ρημάτων)
👉 Καταλήξεις ρημάτων

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.1 MB


Greek

Greece


November 13, 2023, 8:39 pm

October 23, 2023, 7:26 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!