Επανάληψη - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 4 επαναληπτικές ασκήσεις:
👉 καταλήξεις ουσιαστικών (ουσιαστικά σε -ο/-ος, ουσιαστικά σε -ι, ουσιαστικά σε -η/-ης)
👉 καταλήξεις ρημάτων (ρήματα σε -ω, ρήματα σε -αίνω)
👉 το ρήμα είμαι
👉 το ρήμα έχω

0 stars

CC BY


Document (PDF)

2.1 MB


Greek

Greece


April 7, 2024, 5:37 pm

April 4, 2024, 8:43 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!