Μαθηματικά - Κεφάλαιο 12 - Επανάληψη

Επανάληψη 📖
👉 Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10 ή 100 ή 1.000 και 0,1 ή 0,01 ή 0,001
👉 Αριθμητικές παραστάσεις
👉 Στρογγυλοποίηση αριθμών
👉 Πρόβλημα με Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (ΜΚΔ)

0 stars

CC BY


Document (PDF)

151.7 KB


6th Grade Math Worksheet

Unit 1

chpt. 12

Intermediate

Greek

Greece


November 15, 2023, 8:29 pm

October 4, 2023, 2:40 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!