Το γράμμα Α,α

Περιέχει επτά (7) ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Α,α.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Αντίο, θάλασσα" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

158.5 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:15 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!