Ενότητα 7 - Δύο τόνοι - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τις λέξεις που παίρνουν δύο τόνους και δύο σχετικές ασκήσεις. Περιλαμβάνει, επίσης, μία άσκηση με τα άρθρα, ώστε να τα διαχωρίσουν οι μαθητές από τις λέξεις που μπαίνουν μετά τα ουσιαστικά (τον, την, του, κλπ).

👉 δύο τόνοι
👉 άρθρα

* Στο τέλος του φυλλαδίου υπάρχει μια ζωγραφιά για τα παιδιά.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.8 MB


Greek

Greece


October 29, 2023, 8:34 pm

October 29, 2023, 8:33 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!